logo koningshof
  • Welkom!

  • Welkom!

  • Welkom!

Taakgroepleiding

 

Taakgroepleiding

Iedere taakgroep heeft taakgroepleiding.. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor u binnen hun taakgroep. De taakgroepleiding is alleen verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van zaken en overleggen vanuit hun taakgroep met de oudstenraad. Achter in ons reguliere informatieblad treft u een overzicht van de taakgroepen en de taakgroepleiding. 

 

Eredienst
Deze taakgroep is verantwoordelijk voor alles wat in de eredienst gebeurt, zoals: zangleiding en muziek, welkom van gasten, collectanten, drama en mime, rouw- en trouwdiensten, bijzondere diensten, etc.  

Taakgroepleiding: zr. Marjo Verdonk. Tel.: 0183 511016 en zr. Petra Vos. Tel: 0183-443913

 

Onderwijs en Gebed

Dit valt rechtstreeks onder de verantwoording van de oudstenraad. De oudstenraad is primair verantwoordelijk voor de theologische inhoud van hetgeen er in de gemeente aangeboden wordt aan materiaal, cursussen en andere aspecten waarin onderwijs aan de orde is.

  

Kinderwerk

Deze taakgroep is verantwoordelijk voor alle kinderactiviteiten van nul tot 12 jaar. Dus beginnen bij de crèche tot en met de laatste groep van de zondagsschool. Het omvat zowel de programmering als de uiteindelijke activiteiten. Het omvat niet alleen de zondagse maar ook de eventuele doordeweekse activiteiten van deze leeftijdsgroep.

Taakgroepleiding:  zr. Ivonne van Vugt. Tel.: 0183-403680

 

Taakgroep Tienerwerk 

Deze taakgroep is verantwoordelijk voor alle tieneractiviteiten van 12 tot en met 16 jaar. Het omvat niet alleen de tienerclubavonden maar ook de eventuele andere activiteiten van deze leeftijdsgroep.

Taakgroepleiding: br. Harmjan en zr. Annemieke Muilwijk. Tel. 06-41598236

 

Taakgroep kringen 

Deze taakgroep is primair verantwoordelijk voor het indelen en het functioneren van de kringen in de gemeente. Aangezien de basiszorg en het basis pastoraat in de kringen plaatsvindt, is het van groot belang dat, indien er zaken zijn die nader aandacht behoeven dit, met toestemming van betrokkene(n) wordt gedeeld met de taakgroepleiding Pastoraat en indien nodig met de oudsten.

Onder deze taakgroep valt:

· Kringleiders (eventueel trainingen verzorgen)

· Kringmateriaal verzorgen

Taakgroepleiding:  br. Kees en zr. Willy aan de Wiel. Tel. 0183-402725.

 

Taakgroep Pastoraat 

De taakgroep is verantwoordelijk voor het pastoraat binnen de gemeente. Het bezoekwerk wat door het bezoekteam wordt gedaan, valt tevens onde de taakgroep Pastoraat. De taakgroepleiding coordineert alle activiteiten op het gebied van pastoraat en heeft zo vaak als nodig overleg met de oudstenraad.

Crisispastoraat wordt gedaan i.s.m. de oudstenraad.

Taakgroepleideing:  zr. Diana van Dalen, tel. 0183-442369

 

Missie en Zending.
Deze taakgroep omvat alle evangelisatie activiteiten, alle zendingsactiviteiten, alsmede ook eventuele diaconale hulp voor mensen van buiten de gemeente, inclusief de mogelijkheden van toerusting voor gemeenteleden op het terrein van evangelisatie.

Taakgroepleider:   br. Jieles en  zr. Trudie van der Linden. Tel.: 0183-443235.

 

Taakgroep Gemeenteactiviteiten 

De taakgroep is verantwoordelijk voor de organisatie van diverse activiteiten voor de gehele gemeente zoals bv. het verzorgen van soep en broodjes elke laatste zondag van de maand, een gemeentedag, een fietstocht etc.

Taakgroepleiding: br. Karl Krause. Tel. 0183-441265

 

Beheer gebouwen

 Deze taakgroep is als eerste het aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met roerende en onroerende zaken in en rondom het gebouw van de Koningshof. Dat omvat dus het onderhoud van het gebouw, het beheer van apparatuur en meubilair, kosterdiensten, schoonmaken, beheer van de keuken.

Taakgroepleiding:  br. Wouter Baijense. 

 

Taakgroep drie kerken

De taakgroep is verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten met de commissies van de Hervormde Gemeente Andel en de Gereformeerde Kerk in Andel om in samenwerking met de commissies van de twee genoemde gemeenten activiteiten te organiseren zoals de tentdienst, de nacht van gebed, themadiensten en concerten.

Deze activiteiten kunnen zowel binnen als buiten plaatsvinden en daar waar mogelijk ( toestemming kerkenraad / oudstenraad ) bij toerbeurt in één van de drie gebouwen van de betrokken gemeenten

Taakgroepleiding: zr. Diana van Dalen. Tel. 0183-442369 en zr. Elly Thur, tel. 0183-442572.

 

Verantwoordelijk raadslid:

Br. Harm van Wijk. Tel. 0183-401104.