logo koningshof
  • Welkom!

  • Welkom!

  • Welkom!

Vrije Evangelische Gemeente
'De Koningshof'

Om de inhoud van de agenda te bekijken klik op Agenda (zie rechterkolom):

 

CHRISTELIJKE VROUWENDAG ALTENA – 4 NOVEMBER 2023

Save the date! …….

Want zaterdag 4 november a.s. organiseren we weer een vrouwendag in Altena. Deze dag zal Dinie Stortenbeker onze gastspreker zijn. Dinie is bekend van o.a. De Hoop waar zij, samen met haar man Teun, 38 jaar heeft gewerkt met verslaafden en mensen met psychische problemen. Dinie heeft duidelijk ervaren dat God haar in de bediening heeft geleid om mensen, die op veel terreinen van hun leven zijn vastgelopen, psychisch, sociaal en lichamelijk, pastoraal te helpen. Nu mag zij dit samen met haar man doen in de Stichting New Hope. Het spreken, lesgeven, trainen en toerusten is als een rode draad in haar leven.

Het thema waar Dinie ons deze dag in meeneemt is “De seizoenen van het leven”. Wat kunnen we genieten van de seizoenen die er zijn! Elk seizoen kent zijn eigen mooie momenten. Zo is het ook in ons leven! Met alle vreugde en ook verdriet, dat daar soms bij hoort. Hoe kunnen we en mogen we leren genieten van elk seizoen in ons eigen leven. Hiernaar leren kijken met Gods ogen, dankbaar zijn voor de zegeningen, in welk seizoen wij ons nu ook persoonlijk bevinden. Leren genieten van het seizoen waar die ander in zit of het ondersteunen en helpen van elkaar, omdat we met elkaar leven in Gods huisgezin!

Er is samenzang o.l.v. een samengestelde muziekgroep. En er zijn diverse leuke stands en bijzondere workshops. Opgeven voor een workshop vindt plaats bij het aanmelden voor deze dag. En bedenk vol = vol.

Datum: Zaterdag 4 november 2023. Locatie: V.E.G. De Koningshof, Burg. Van der Schansstraat 50, Andel.

Tijd: 10.00 uur - 15.30 uur. Kosten: € 22,50 incl. koffie/thee en lunch. Voor aanmelden, opgeven voor een workshop en overige informatie zie de website: www.vrouwendag-altena.nl

 

Klik op de volgende link om direct naar de uitzending te gaan. (De livestream start om 10.00 uur.)

Zondag 24-09-2023

Zondag 17-09-2023

Zondag 10-09-2023

Zondag 03-09-2023

Zondag 27-08-2023

Zondag 20-08-2023

Zondag 13-08-2023

Zondag 06-08-2023

 

Wie zijn wij?
Wij zijn een groep mensen: mannen, vrouwen en kinderen, die met elkaar een gemeente van Jezus Christus vormen. Wij erkennen Hem als Hoofd van de gemeente. Wij geloven, belijden dat het Oude en Nieuwe Testament, de Bijbel, als absolute Godsopenbaring is.

Wat willen wij?
Wij willen met elkaar leren wat het betekent om samen gemeente te zijn, naar het voorbeeld dat we in de Bijbel vinden. En wij zijn getuigen van Jezus Christus en zien uit naar Zijn komst.

Enkele kenmerken van onze gemeente:
Wij leggen grote overeenkomsten op het persoonlijk geloof van de leden en vrienden van de gemeente. Wij leven in de verwachting van de wederkomst van Christus.

Graag reiken wij de broederhand aan alle mensen, die net als wij geloven dat Jezus Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven is, van welke kerk of gemeente zij ook mogen zijn.